Các anh hùng truyện tranh luôn được yêu thích. Chỉ riêng năm 2017, sáu bộ phim siêu anh hùng đã thu về hơn 4 tỉ đô-la Mỹ từ các phòng vé. Nhưng tại sao người ta lại bị thu hút bởi những thước phim hành động nghẹt thở như vậy?

Có lẽ là vì các câu chuyện đó có phần nào tương tự với Câu Chuyện Vĩ Đại của Đức Chúa Trời. Có một anh hùng, một kẻ ác, một dân tộc cần được giải cứu, và nhiều pha hành động hấp dẫn.

Trong câu chuyện này, kẻ ác chính là Sa-tan, kẻ thù của linh hồn chúng ta. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ ác khác. Chẳng hạn, trong sách Đa-ni-ên, kẻ ác là Nê-bu-cát-nết-sa, vị vua cai trị phần lớn thế giới lúc bấy giờ, ông ra lệnh giết bất cứ ai không thờ lạy pho tượng khổng lồ của ông (Đa. 3:1-6). Khi ba quan chức người Do Thái can đảm từ chối (c.12-18), Chúa đã giải cứu họ cách lạ lùng khỏi lò lửa hực (c.24-27).

Nhưng bất ngờ, chúng ta thấy tấm lòng của kẻ ác này bắt đầu thay đổi. Đáp lại sự kiện diệu kỳ này, Nê-bu-cát-nết-sa nói: “Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô” (c.28).

Nhưng sau đó ông dọa giết bất cứ người nào xúc phạm Đức Chúa Trời (c.29), ông chưa hiểu rằng Chúa không cần sự giúp đỡ của ông. Nê-bu-cát-nết-sa đã biết thêm về Chúa trong chương 4 — nhưng đó là một câu chuyện khác.

Điều chúng ta nhìn thấy nơi Nê-bu-cát-nết-sa không chỉ là một người gian ác, nhưng còn là một người đang ở trên hành trình thuộc linh. Trong câu chuyện cứu chuộc của Đức Chúa Trời, vị anh hùng của chúng ta là Chúa Jêsus đã đến với mọi người đang cần sự giải cứu — kể cả những kẻ gian ác giữa vòng chúng ta.