Dù bà Anne Sheafe Miller qua đời năm 1999 ở tuổi 90, nhưng vào năm 1942 bà đã suýt ra đi sau khi bị nhiễm trùng máu vì sảy thai và tất cả các phương pháp điều trị đều không thành công. Khi bệnh nhân ở cùng bệnh viện đề cập đến một nhà khoa học đang bào chế loại thuốc kỳ diệu mới, bác sĩ của bà Anne đã nài ép chính phủ cấp một lượng nhỏ cho bà Anne. Trong vòng một ngày, thân nhiệt của bà trở lại bình thường! Thuốc kháng sinh đã cứu mạng bà Anne.

Từ khi sa ngã, cả nhân loại đều ở trong tình trạng thuộc linh bị hủy hoại bởi tội lỗi (Rô. 5:12). Chỉ có sự chết, sự sống lại của Chúa Jêsus và năng quyền của Đức Thánh Linh mới có thể chữa lành chúng ta (8:1-2). Đức Thánh Linh khiến chúng ta được tận hưởng sự sống dư dật trên đất và trong cõi đời đời với sự hiện diện của Đức Chúa Trời (c.3-10). “Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em” (c.11).

Khi bản chất tội lỗi đe dọa làm kiệt quệ sự sống của bạn, hãy nhìn xem nguồn của sự cứu rỗi là Chúa Jêsus, và được mạnh mẽ bởi năng quyền của Thánh Linh Ngài (c.11-17). “Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta” và “theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ” (c.26-27).