Mục sư, nhà văn Eugene Peterson đã có cơ hội được nghe bài thuyết trình của Paul Tournier – một bác sĩ người Thụy Sĩ và cũng là cố vấn mục vụ rất được kính trọng. Mục sư Peterson đã đọc về công việc của vị bác sĩ này và cảm phục cách ông chữa bệnh. Bài thuyết trình của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc với mục sư Peterson. Khi nghe, mục sư Peterson có cảm giác rằng ông Tournier đã sống đúng những gì ông nói và nói những gì ông sống. Mục sư Peterson đã chọn từ này để diễn tả điều mình cảm nhận: “Nhất quán, đó là từ đúng nhất tôi có thể nghĩ ra”.

Nhất quán – nghĩa là “thực hành những gì bạn dạy” hoặc “sống theo những gì bạn nói”. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng nếu có ai “nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình”, thì chúng ta “còn ở trong bóng tối” (I Gi. 2:9). Về bản chất, đời sống và lời nói của chúng ta không hoàn toàn giống nhau. Sứ đồ Giăng nói thêm rằng những người như vậy “không biết mình đi đâu” (c.11). Từ mà ông chọn để mô tả tác hại của sự không nhất quán đó là nó khiến chúng ta bị .

Sống gần gũi với Chúa bằng cách để ánh sáng của Lời Ngài soi lối sẽ giúp chúng ta tránh khỏi đời sống mù lòa. Nhờ đó, chúng ta có tầm nhìn theo ý Chúa, giúp cuộc sống chúng ta trở nên rõ ràng và có mục đích, lời nói đi đôi với hành động. Khi người khác quan sát điều này, sự ấn tượng của họ không hẳn là về một người biết rõ mọi nơi mình đang đi, nhưng là một người biết rõ mình đang theo ai.