Cuối tháng 2 năm 2017, khi chị tôi làm sinh thiết và phát hiện bị ung thư, tôi nói với các bạn của mình: “Bắt đầu từ bây giờ, tôi cần dành thời gian nhiều nhất có thể với chị Carolyn”. Một số người bạn nói rằng tôi đã đặt cảm xúc quá nhiều vào tin tức đó. Nhưng chỉ mười tháng sau đó, chị tôi qua đời. Và dù tôi đã dành nhiều thời gian với chị, nhưng khi chúng ta yêu thương ai đó thì thời gian dành cho nhau không bao giờ là đủ.

Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi các tín hữu trong hội thánh đầu tiên “hãy yêu thương nhau tha thiết” (I Phi. 4:8). Họ đang chịu khổ vì sự bắt bớ và họ cần tình yêu thương của anh em trong cộng đồng Cơ Đốc hơn bao giờ hết. Vì Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng họ, nên họ muốn đáp lại bằng cách yêu thương người khác. Tình yêu của họ được thể hiện qua sự cầu nguyện, đón tiếp nhau cách tử tế, nói với nhau cách nhẹ nhàng và chân thật – tất cả đều nhờ năng lực Chúa ban (c.9-11). Bởi ân điển, Ngài ban ơn cho họ để hy sinh phục vụ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp của Ngài. Để “trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ” (c.11). Đây là kế hoạch quyền năng của Đức Chúa Trời để hoàn thành ý muốn Ngài qua chúng ta.

Chúng ta cần người khác và người khác cũng cần chúng ta. Hãy tận dụng mọi thì giờ và nguồn lực mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa để yêu thương – hãy bắt đầu ngay bây giờ.