Stephen Cass là biên tập viên của tạp chí Khám Phá, ông quyết định tìm hiểu một số điều vô hình trong cuộc sống hằng ngày. Khi đi bộ đến văn phòng ở thành phố New York, ông nghĩ: “Nếu mình có thể nhìn thấy sóng vô tuyến thì đỉnh của tòa nhà Empire State [với vô số ăng-ten radio và TV] sẽ được thắp sáng như pháo hoa, chiếu sáng cả thành phố”. Ông nhận ra xung quanh mình là một trường điện từ vô hình với các tín hiệu radio, TV, Wi-fi, v.v…

Một buổi sáng nọ, người đầy tớ của Ê-li-sê biết được một thực tế vô hình khác – đó là thế giới thuộc linh vô hình. Ông thức dậy, thấy mình và chủ bị quân đội A-ram bao vây. Theo như mắt ông thấy thì có nhiều quân lính cưỡi ngựa rất hùng mạnh! (II Vua. 6:15) Người đầy tớ sợ hãi, nhưng Ê-li-sê vững lòng vì ông thấy đội quân của các thiên sứ xung quanh mình. Ông nói: “Những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó” (c.16). Sau đó, ông xin Chúa mở mắt để người đầy tớ cũng có thể thấy Chúa đã bao vây kẻ thù và Ngài nắm quyền kiểm soát (c.17).

Bạn có cảm thấy bất lực và tuyệt vọng không? Hãy nhớ rằng Chúa luôn nắm quyền kiểm soát và Ngài chiến đấu cho bạn. Ngài “sẽ ban lệnh cho các thiên sứ gìn giữ [bạn] trong mọi đường lối [bạn]” (Thi. 91:11).