Trong bộ phim tài liệu Nhìn và Xem: Chân dung của Wendell Berry, tác giả Berry nói rằng sự chia lìa mô tả tình trạng của thế giới. Chúng ta ly hôn, xa lìa nhau, chúng ta xa rời lịch sử, quê hương. Những điều nên nguyên vẹn thì lại bị phân cách. Khi được hỏi chúng ta nên làm gì trước thực tế đáng buồn này, Berry nói: “Chúng ta không thể đưa mọi thứ trở lại như cũ. Chúng ta chỉ có thể lấy hai thứ đặt lại với nhau”. Chúng ta lấy hai thứ đã tan vỡ và kết chúng lại thành một.

Chúa Jêsus phán: “Phước cho những người hòa giải” (Mat. 5:9). Làm cho hòa thuận là mang lại bình an (shalom). Và bình an chỉ về một thế giới được sửa lại. Một nhà thần học mô tả bình an là “thịnh vượng, trọn vẹn và hạnh phúc… Đó là cách mà vạn vật phải trở nên”. Bình an là lấy những gì đổ vỡ và làm cho nguyên vẹn. Như Chúa Jêsus dạy, ước mong chúng ta nỗ lực để sửa lại mọi điều. Ngài kêu gọi chúng ta trở thành người hòa giải, là “muối của đất” và “ánh sáng cho thế gian” (c.13-14).

Có nhiều cách để làm người hòa giải trên thế giới, nhưng dù thế nào, ước mong chúng ta sẽ tham gia hàn gắn sự tan vỡ hơn là đầu hàng nó. Bởi quyền năng của Chúa, chúng ta đừng để một tình bạn nào phải mất đi hoặc một người hàng xóm đang vật lộn với nan đề phải mòn mỏi, hay đầu hàng trước sự thờ ơ và cô lập. Hãy tìm kiếm những nơi đổ vỡ, tin rằng Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và kỹ năng cần thiết để góp phần hàn gắn.