Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu đưa vợ tương lai về gặp gia đình. Với cái nháy mắt, hai chị của tôi hỏi cô ấy: “Em thấy điều gì ở anh chàng này?” Cô ấy mỉm cười và nói rằng nhờ ân điển của Chúa, tôi đã tăng trưởng, trở nên người mà cô yêu.

Tôi thích câu trả lời thông minh đó bởi vì nó cũng cho thấy rằng trong Đấng Christ, Chúa nhìn vượt trên quá khứ của chúng ta. Trong Công vụ 9, Ngài sai A-na-nia đến chữa lành cho Sau-lơ, kẻ nổi tiếng bắt bớ hội thánh Chúa, giờ đang bị mù. A-na-nia đã hoài nghi khi nhận sứ mệnh này, ông nói rằng Sau-lơ đã vây bắt những người tin Chúa Jêsus để ngược đãi và thậm chí là xử tử. Nhưng Chúa bảo A-na-nia đừng tập trung vào quá khứ của Sau-lơ mà hãy nhìn con người đã được thay đổi của ông: một người sẽ rao giảng tin lành cho cả thế giới lúc bấy giờ, bao gồm các dân ngoại (những người không phải là dân Do Thái) và các vua (c.15). A-na-nia nhìn thấy Sau-lơ là người Pha-ri-si và là kẻ bắt bớ, nhưng Chúa nhìn thấy Phao-lô là sứ đồ và là nhà truyền giáo.

Đôi khi chúng ta nhìn nhận bản thân qua những điều mình đã làm – với tất cả những thất bại và thiếu sót. Nhưng Chúa nhìn thấy chúng ta là những tạo vật mới, không dựa trên quá khứ, mà dựa trên địa vị hiện tại của chúng ta trong Chúa Jêsus và qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Lạy Chúa, xin dạy chúng con nhìn nhận chính mình và người khác theo cách này!