Cuộc hôn nhân của Ron và Nancy ngày càng xấu đi. Cô ngoại tình, nhưng sau một thời gian, cô đã xưng tội với Chúa. Cô biết những gì Ngài muốn cô phải làm, nhưng điều đó quá khó. Cô nói ra sự thật với Ron. Thay vì đòi ly dị, Ron đồng ý cho Nancy một cơ hội để lấy lại lòng tin của anh bằng cách cho anh thấy rằng cô đã thay đổi. Chúa đã phục hồi cuộc hôn nhân của họ cách lạ lùng.

Hành động của Ron là bức tranh về tình yêu và sự tha thứ của Chúa đối với tội nhân như bạn và tôi. Tiên tri Ô-sê hiểu rõ điều này. Chúa bảo ông cưới một người phụ nữ ngoại tình để cho dân Y-sơ-ra-ên thấy tình trạng bất trung của họ đối với Ngài (Ôs. 1). Còn đau đớn hơn thế, khi vợ của Ô-sê bỏ ông, Chúa bảo ông kêu bà quay về. Ngài phán: “Hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân” (Ôs. 3:1). Sau tất cả những lần bất tuân của dân sự, Chúa vẫn chờ đợi một mối tương giao mật thiết với họ. Giống như Ô-sê yêu người vợ ngoại tình, đeo đuổi bà và hy sinh cho bà, tình yêu của Chúa dành cho con cái Ngài cũng vậy. Cơn giận công chính và sự ghen tương của Ngài xuất phát từ tình yêu thương vĩ đại.

Ngày nay, Chúa cũng mong chờ chúng ta ở gần Ngài. Khi đến với Chúa bằng đức tin, chúng ta có thể tin rằng trong Ngài, chúng ta sẽ tìm được sự đầy trọn.