Năm 2017, cơ hội để giúp đỡ những người đang chịu hậu quả của cơn bão Harvey tại Hoa Kỳ đã thúc giục nhóm chúng tôi đi đến Houston. Mục tiêu của chúng tôi là khích lệ những người đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Trong quá trình đó, niềm tin của chính chúng tôi được thách thức và mạnh mẽ hơn khi chúng tôi đứng với họ trong ngôi nhà thờ và nhà riêng bị hư hại nặng nề.

Đức tin sáng chói của nhiều con người ở giữa sự tàn phá của cơn bão Harvey là điều chúng ta thấy Ha-ba-cúc đã bày tỏ trong phần cuối lời tiên tri của ông vào thế kỷ thứ 7 TC. Lời tiên tri nói trước rằng khoảng thời gian khó khăn đang đến (1:5-2:1); mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ trước khi nó trở nên tốt đẹp hơn. Phần cuối của lời tiên tri cho thấy ông đang suy nghĩ về khả năng mất mát những thứ thuộc về trần gian và từ “cho dù” xuất hiện liên hệ đến ba điều: “Cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa…; cây ô-liu bị thất mùa…; ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa” (3:17).

Chúng ta sẽ ra sao khi đối diện với những mất mát không thể tưởng tượng như mất sức khỏe hoặc việc làm, sự qua đời của người thân yêu hoặc sự tàn phá của thiên tai? “Lời ca ngợi trong hoạn nạn” của Ha-ba-cúc kêu gọi chúng ta tin cậy mạnh mẽ nơi Chúa, là nguồn của sự cứu rỗi (c.18), sức lực và sự vững chắc (c.19) hôm qua, ngày nay và đời đời. Cuối cùng, những ai trông cậy nơi Chúa sẽ không bao giờ thất vọng.