Nghiên cứu năm 1975 của bà Ellen Langer có tựa đề là Ảo Tưởng Quyền Kiểm Soát, bà nghiên cứu về mức độ tác động của chúng ta trên các sự kiện trong cuộc sống. Bà nhận thấy rằng chúng ta đánh giá quá cao mức độ kiểm soát của mình trong hầu hết các trường hợp. Nghiên cứu cũng chứng minh rằng thực tế luôn đánh tan sự ảo tưởng của chúng ta.

Kết luận của bà Langer đã được củng cố thêm bởi các thí nghiệm của nhiều người khác kể từ khi nghiên cứu được công bố. Tuy nhiên, Gia-cơ đã chỉ ra điều này từ rất lâu trước khi bà Langer đặt tên cho nó. Trong Gia-cơ 4, ông viết: “Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: ‘Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời’. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay” (c.13-14).

Tiếp theo, Gia-cơ cung cấp giải pháp cho sự ảo tưởng này, ông hướng độc giả đến với Đấng tể trị hoàn toàn: “Đúng ra anh em phải nói: ‘Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia’” (c.15). Chỉ trong vài câu ngắn ngủi này, Gia-cơ đã tóm tắt cả sự thất bại của con người và giải pháp cho tình trạng đó.

Nguyện chúng ta hiểu rằng số phận của chúng ta không nằm trong tay mình. Bởi vì Chúa nắm giữ tất cả mọi điều trong bàn tay năng quyền của Ngài. Chúng ta hãy tin cậy chương trình của Ngài!