Ngành công nghiệp “thuê gia đình” đang phát triển ở một số quốc gia để đáp ứng nhu cầu của những người cô đơn. Một số người sử dụng dịch vụ này để giữ thể diện trong những sự kiện xã hội, để họ có thể xuất hiện với một gia đình hạnh phúc. Một số người thuê diễn viên đóng vai họ hàng xa, để cảm nhận mối liên hệ gia đình mà họ mong muốn.

Xu hướng này phản ánh một lẽ thật căn bản: Con người được tạo dựng cho mối liên hệ. Trong câu chuyện sáng tạo ở sách Sáng Thế Ký, Chúa thấy mọi việc Ngài tạo dựng “thật rất tốt đẹp” (1:31). Nhưng khi nghĩ về A-đam, Ngài phán rằng: “Con người ở một mình thì không tốt” (2:18). Con người cần có người khác.

Kinh Thánh không chỉ nói với chúng ta về nhu cầu mối liên hệ, mà cũng cho biết chúng ta có thể tìm những mối liên hệ nơi đâu: trong vòng những người theo Chúa. Khi chịu chết, Chúa Jêsus bảo Giăng xem mẹ Ngài như mẹ của ông. Họ sẽ trở thành gia đình của nhau ngay cả sau khi Chúa rời khỏi (Gi. 19:26-27). Và Phao-lô dạy các tín hữu phải đối đãi với nhau như cha mẹ và anh chị em (I Tim. 5: 1-2). Tác giả thi thiên nói với chúng ta rằng một phần trong chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho thế giới là “làm cho kẻ cô độc có nhà ở” (Thi. 68:6) và Chúa thiết lập hội thánh là nơi tốt nhất để thực hiện việc này.

Cảm tạ Chúa, là Đấng tạo dựng chúng ta cho mối liên hệ và ban cho chúng ta có anh em trong Chúa là gia đình của mình!