“Về mặt tinh thần, đôi khi chúng tôi làm việc của một ngày trong vòng một giờ đồng hồ”, Zack Eswine viết trong quyển “Vị Mục Sư Không Hoàn Hảo”. Mặc dù ông đang đề cập cụ thể đến những gánh nặng mà các vị mục sư thường phải mang, nhưng điều này cũng đúng với bất kỳ ai trong chúng ta. Những cảm xúc và trách nhiệm nặng nề có thể khiến chúng ta kiệt sức cả về thể chất, tinh thần và tâm linh. Và tất cả những gì chúng ta muốn làm là ngủ.

Trong I Các Vua 19, tiên tri Ê-li nhận thấy bản thân ông rơi vào tình trạng suy kiệt về mọi mặt. Hoàng hậu Giê-sa-bên đe dọa giết ông (c.1-2) sau khi biết ông giết các tiên tri Ba-anh (xem 18:16-40). Ê-li rất sợ hãi, ông chạy trốn và cầu xin Chúa cho ông được chết (19:3-4).

Trong hoàn cảnh khốn cùng, ông nằm xuống ngủ. Một thiên sứ đến chạm vào ông hai lần và bảo ông “dậy và ăn” (c.5, 7). Sau lần thứ hai, Ê-li được tiếp thêm sức lực nhờ thức ăn mà Chúa chu cấp, ông “đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm” cho tới khi đến hang động (c.8-9). Tại đây, Chúa hiện ra và trò chuyện với ông (c.9-18) – và ông được ban cho sức mới để tiếp tục công việc Chúa giao phó.

Đôi khi chúng ta cũng cần sự khích lệ từ Chúa. Sự khích lệ này có thể đến từ cuộc trò chuyện với một tín hữu, một bài hát thờ phượng hoặc thời gian cầu nguyện và học Lời Chúa.

Bạn có đang cảm thấy kiệt sức? Hãy trao gánh nặng cho Chúa ngay hôm nay và để Ngài làm tươi mới bạn. Chúa sẽ mang lấy gánh nặng của bạn.