Tại cửa hàng xe đạp mang tên Cơ Hội Thứ Hai gần khu nhà của chúng tôi, những tình nguyện viên sửa chữa lại những chiếc xe đạp bỏ đi để tặng cho trẻ em nghèo. Người sáng lập cửa hàng là Ernie Clark, anh cũng tặng xe đạp cho người nghèo, người vô gia cư, người khuyết tật, cựu chiến binh đang phải vất vả trong cuộc sống thường ngày. Không chỉ những chiếc xe đạp đó có được cơ hội thứ hai nhưng đôi lúc người nhận cũng có được khởi đầu mới. Một cựu chiến binh đã sử dụng chiếc xe đạp mới để đi phỏng vấn xin việc.

Cơ hội thứ hai có thể biến đổi cuộc đời của một người, đặc biệt là khi cơ hội đó đến từ Chúa. Tiên tri Mi-chê ca ngợi ân điển của Chúa trong suốt khoảng thời gian đất nước Y-sơ-ra-ên đầy dẫy những sự hối lộ, dối trá và nhiều tội lỗi ghê tởm khác. Như Mi-chê than thở: “Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người” (Mi. 7:2).

Chúa là Đấng công bình, Ngài sẽ hình phạt tội lỗi, Mi-chê biết điều đó. Nhưng vì tình yêu thương, Ngài ban cơ hội cho những ai ăn năn. Hạ mình trước tình yêu ấy, Mi-chê hỏi: “Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của dân sót lại, là sản nghiệp Ngài” (c.18).

Chúng ta cũng có thể vui mừng khi biết rằng Chúa không từ bỏ chúng ta vì những tội lỗi chúng ta đã phạm nếu chúng ta cầu xin Ngài tha thứ. Như Mi-chê công bố về Chúa: “Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển” (c.19).

Tình yêu của Chúa luôn ban cơ hội thứ hai cho những người tìm kiếm Ngài.