Các trường đua trượt tuyết đổ đèo thường được đánh dấu bằng những làn sơn xanh. Những đường vòng cung thô sơ này có thể làm rối mắt khán giả, nhưng lại rất quan trọng đối với sự thành công và an toàn của các tuyển thủ. Làn sơn đóng vai trò hướng dẫn để các tay đua hình dung con đường nhanh nhất đến chân đồi. Ngoài ra, sự tương phản giữa làn sơn xanh với nền tuyết trắng giúp các tay đua nhận thức rõ độ sâu, giúp họ an toàn khi di chuyển với tốc độ cao.

Sa-lô-môn mong các con tìm kiếm sự khôn ngoan với hy vọng rằng chúng sẽ an toàn trên đường đua cuộc đời. Ông cho biết sự khôn ngoan giống như những làn sơn xanh, “dẫn [chúng] đi trên đường ngay nẻo chính” và giữ chúng không bị vấp ngã (Châm. 4:11-12). Là người cha, điều ông trông mong nhất là các con được hưởng cuộc sống thịnh vượng, tránh khỏi những hậu quả tai hại khi sống xa rời sự khôn ngoan của Chúa.

Chúa là Người Cha yêu thương đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn trong Kinh Thánh, giống như “làn sơn xanh”. Dù Ngài cho chúng ta sự tự do để “trượt tuyết” ở bất cứ nơi nào mình thích, nhưng sự khôn ngoan Ngài ban trong Kinh Thánh giống như những chỗ đánh dấu trên trường đua, là “sự sống cho ai tìm được nó” (c. 22). Khi tránh khỏi điều ác và bước đi với Ngài thì con đường của chúng ta sẽ được soi sáng bằng sự công chính của Ngài, chân chúng ta không bị vấp ngã và được hướng dẫn mỗi ngày (c.12, 18).