Mùa xuân đến sau một mùa đông vô cùng ảm đạm Emma giúp đỡ người thân trong suốt thời gian dài bị bệnh, cô thấy được khích lệ mỗi khi đi ngang qua cây anh đào gần nhà ở Cambridge, nước Anh. Nở rộ trên đỉnh những bông hoa màu hồng là những đóa hoa màu trắng. Người làm vườn thông minh đã ghép một nhánh hoa trắng vào cây anh đào. Khi đi ngang qua cây hoa đặc biệt này, Emma nghĩ đến lời của Chúa Jêsus nói rằng Ngài là cây nho và những người theo Ngài là cành nho (Gi. 15:1-8).

Bằng cách dùng hình ảnh cây nho để chỉ về Ngài, Chúa Jêsus đang nói đến một hình ảnh quen thuộc với dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước, vì ở đó cây nho tượng trưng cho dân Ngài (Thi. 80:8-9; Ôs. 10:1). Chúa Jêsus đã mở rộng biểu tượng này để chỉ về chính Ngài khi phán rằng Ngài là cây nho, còn những người theo Ngài như những cành nho được ghép vào. Và khi ở trong Ngài, họ sẽ được nuôi dưỡng và mạnh mẽ để kết quả (Gi. 15:5).

Khi giúp đỡ người thân trong gia đình, Emma cần được nhắc nhở rằng cô đã được kết nối với Chúa Jêsus. Việc nhìn thấy những bông hoa trắng giữa những bông hoa màu hồng là sự nhắc nhở về lẽ thật rằng nếu cô cứ ở trong cây nho, cô sẽ luôn nhận được sự nuôi dưỡng từ Ngài.

Khi chúng ta tin nhận Chúa Jêsus và luôn gần gũi Ngài như cành nho gắn vào cây nho, thì đức tin của chúng ta được tăng trưởng mạnh mẽ.