“Bạn sắp trở thành sinh viên trao đổi!” Tôi mười bảy tuổi và vô cùng vui sướng khi nghe tin mình được nhận vào học tại Đức. Tôi chỉ có ba tháng chuẩn bị trước khi đi, và tôi chưa bao giờ học bằng tiếng Đức.

Những ngày sau đó, tôi phải cố nhồi nhét – học hàng giờ và thậm chí viết từ vựng lên tay để ghi nhớ.

Vài tháng sau đó, tôi học ở Đức, nhưng nản lòng vì không biết nhiều về ngôn ngữ. Hôm đó, một giáo viên đã cho tôi lời khuyên khôn ngoan: “Học một ngôn ngữ giống như leo lên cồn cát. Đôi khi em cảm thấy như em không đi được đến đâu. Nhưng cứ tiếp tục rồi em sẽ làm được.”

Đôi khi tôi ngẫm nghĩ về câu nói đó khi suy nghĩ đến sự tăng trưởng của người theo Chúa Jêsus. Sứ đồ Phao-lô nhớ lại: “Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống.” Ngay cả đối với Phao-lô, sự bình an cá nhân không xảy ra một sớm một chiều. Đó là điều cần phải tăng trưởng để có được. Phao-lô chia sẻ bí quyết tăng trưởng của ông: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (Phil. 4: 12-13).

Cuộc sống đầy thử thách. Nhưng khi tìm đến Đấng đã “thắng thế gian” (Gi. 16:33), chúng ta không chỉ khám phá rằng Ngài luôn thành tín giúp chúng ta vượt qua khó khăn mà còn nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn sự gần gũi với Ngài. Ngài ban sự bình an của Ngài, giúp chúng ta tin cậy và thêm sức cho chúng ta trên linh trình bước với Ngài.