Khi chú chó Rupert của chúng tôi còn nhỏ, nó rất sợ đi ra ngoài. Tôi phải kéo nó đến công viên. Sau khi đưa nó đến đó một ngày nọ, tôi dại dột tháo xích cho nó. Rupert liền chạy hết tốc lực về nhà, trở về nơi an toàn của nó.

Điều này làm tôi nhớ đến người đàn ông tôi gặp trên máy bay, anh ta xin lỗi tôi khi máy bay bắt đầu lăn bánh. Anh nói: “Tôi sẽ say xỉn trên chuyến bay này”. “Có vẻ như anh không muốn” – tôi đáp. “Tôi không muốn, nhưng tôi luôn chạy đến rượu” – anh trả lời. Anh ta đã say, và điều buồn nhất là nhìn thấy vợ anh phải dìu anh đi sau khi rời máy bay, chịu đựng mùi rượu và đẩy anh đi. Men rượu là nơi an toàn của anh, nhưng nó không hề an toàn chút nào.

Chúa Jêsus bắt đầu sứ mạng của Ngài với lời phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành” (Mác 1:15). “Ăn năn” có nghĩa là đổi hướng ngược lại. “Vương quốc Đức Chúa Trời” là sự cai trị yêu thương của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Thay vì chạy đến những cạm bẫy, hoặc bị cai trị bởi nỗi sợ hãi và nghiện ngập, Chúa Jêsus nói rằng chúng ta có thể được cai trị bởi chính Ngài, là Đấng yêu thương dẫn chúng ta đến cuộc sống mới và tự do.

Hôm nay, Rupert chạy đến công viên sủa vang lên vui vẻ. Tôi cầu nguyện cho người đàn ông trên chuyến bay đó cũng sẽ tìm thấy niềm vui và tự do, từ bỏ nơi sai lầm mà anh nghĩ là nơi an toàn của mình.