Jim chia sẻ với tôi về những nan đề anh đang gặp phải với nhóm làm việc: chia rẽ, thái độ phán xét và hiểu lầm. Sau một giờ đồng hồ kiên nhẫn lắng nghe những điều anh bận tâm, tôi đề nghị: “Chúng ta hãy hỏi xem Chúa Jêsus muốn chúng ta làm gì trong hoàn cảnh này”. Chúng tôi ngồi yên lặng trong vòng năm phút. Sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Sự bình an của Chúa bao phủ chúng tôi như một tấm chăn. Chúng tôi thấy bình an hơn khi kinh nghiệm sự hiện diện và hướng dẫn của Ngài và cảm thấy vững lòng để đối diện với khó khăn.

Phi-e-rơ, một môn đồ của Chúa Jêsus đã cần đến sự hiện diện yên ủi của Ngài. Một đêm nọ, khi ông và các môn đồ khác đang chèo thuyền qua biển Ga-li-lê thì có cơn bão lớn nổi lên. Và thình lình, Chúa Jêsus hiện ra, đi bộ trên mặt nước! Các môn đồ vô cùng kinh ngạc. Ngài trấn an họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” (Mat. 14:27). Phi-e-rơ vội xin Chúa Jêsus cho ông bước đi như Ngài. Ông bước ra khỏi thuyền và đến với Chúa. Nhưng ông liền mất tập trung khi nhận biết những nguy hiểm và biết mình đang làm điều mà con người không thể. Và ông bắt đầu chìm xuống. Ông kêu lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” và Chúa Jêsus đã đưa tay kéo ông lên (c.30-31).

Giống như Phi-e-rơ, chúng ta hãy học biết rằng Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, luôn ở cùng chúng ta dù trong cơn bão của cuộc đời!