Trong bộ sách Những Bức Thư Tình Yêu Của Chúa, Glenys Nellist mời gọi các em thiếu nhi bước vào mối tương giao cá nhân sâu sắc với Chúa. Bộ sách này bao gồm những bức thư ngắn từ Chúa với khoảng trống để các em điền tên vào sau mỗi câu chuyện Kinh Thánh. Cá nhân hóa chân lý Kinh Thánh giúp các độc giả nhỏ tuổi hiểu rằng Kinh Thánh không chỉ là quyển sách kể chuyện. Các em được dạy rằng Chúa muốn tương giao với các em và Ngài trò chuyện với những thiếu nhi yêu quý của Ngài qua Kinh Thánh.

Tôi mua quyển sách đó cho cháu trai của tôi và điền tên cháu vào các chỗ trống ở mỗi đầu bức thư. Cháu tôi rất vui khi nhận ra tên mình, cháu nói: “Chúa cũng yêu cháu nữa!” Thật được an ủi khi nhận biết tình yêu sâu sắc và mật thiết của Đấng Tạo Hóa yêu thương.

Khi Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ê-sai, Ngài kêu gọi họ chú ý đến các tầng trời. Chúa khẳng định rằng Ngài nắm quyền trên “các thiên thể” (Ês. 40:26), quyết định giá trị của từng ngôi sao và điều khiển chúng bằng tình yêu thương. Ngài đảm bảo với dân sự rằng Ngài không quên hay bỏ qua ngôi sao nào, hoặc đứa con yêu dấu nào mà Ngài đã dựng nên với mục đích và tình yêu vĩnh cửu.

Khi ca ngợi những lời hứa và lời công bố về tình yêu của Đấng Toàn Năng trong Kinh Thánh, chúng ta hãy điền tên mình vào đó. Chúng ta hãy tin cậy và công bố với niềm vui như con trẻ rằng: “Chúa cũng yêu tôi!”