Samuel Mills và bốn người bạn thường gặp nhau và cầu nguyện xin Chúa sai phái thêm nhiều người ra đi chia sẻ tin lành về Chúa Jêsus. Một ngày nọ vào năm 1806, sau khi trở về từ buổi cầu nguyện, họ gặp một cơn bão và phải nấp vào đống cỏ khô. Buổi cầu nguyện hàng tuần của họ sau đó được biết đến là Buổi Cầu Nguyện Tại Đống Cỏ Khô, dẫn đến phong trào truyền giáo toàn cầu. Ngày nay, Đài tưởng niệm Buổi Cầu Nguyện Tại Đống Cỏ Khô này được đặt tại trường Đại học Williams, Hoa Kỳ để nhắc nhở về sự hành động của Chúa qua lời cầu nguyện.

Cha Thiên Thượng rất vui mừng khi con cái Chúa tìm đến với Ngài. Điều đó giống như buổi họp mặt gia đình, mọi người hiệp một trong cùng mục đích, cùng chia sẻ gánh nặng với nhau.

Sứ đồ Phao-lô nhận biết Chúa đã giúp đỡ ông thông qua lời cầu nguyện của người khác trong lúc gặp nhiều khó khăn: “Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện” (II Cô. 1:10-11). Chúa muốn sử dụng lời cầu nguyện của chúng ta – đặc biệt là khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện – để hoàn tất công việc Ngài trên đất. Vì thế, câu Kinh Thánh tiếp tục rằng: “Để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà… nhiều người sẽ vì chúng tôi mà dâng lời cảm tạ”.

Hãy cùng cầu nguyện để chúng ta cũng sẽ cùng nhau vui mừng trong sự tốt lành của Chúa. Cha kính yêu luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài để Ngài hành động qua chúng ta theo những cách vượt quá sức tưởng tượng.