Một người bạn cho tôi chậu kiểng mà cô đã giữ hơn bốn mươi năm. Cây đó cao khoảng bằng tôi và có những chiếc lá to mọc ra từ ba nhánh khẳng khiu riêng biệt. Thời gian trôi qua, sức nặng của những chiếc lá khiến cả ba thân cây oằn xuống. Để làm cho cây thẳng, tôi chêm dưới chậu và đặt cây gần cửa sổ để ánh mặt trời khiến những chiếc lá hướng lên, và giúp cải thiện dáng cây.

Một thời gian ngắn sau khi nhận cái cây, tôi nhìn thấy một cây kiểng cũng giống như vậy trong phòng chờ ở một doanh nghiệp địa phương. Nó cũng phát triển từ ba thân cây dài khẳng khiu, nhưng được bện lại với nhau tạo thành một lõi lớn hơn, vững chắc hơn. Cây này đứng thẳng mà không cần sự giúp đỡ nào.

Có thể hai người cùng ở trong “một chậu” suốt nhiều năm nhưng lại phát triển riêng biệt và kinh nghiệm rất ít những lợi ích mà Chúa muốn họ tận hưởng. Tuy nhiên, khi đời sống của họ gắn chặt với nhau và với Chúa, thì họ được vững chắc và gần gũi hơn rất nhiều. Mối quan hệ của họ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. “Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt” (Tđ. 4:12).

Giống cây kiểng đó, hôn nhân và tình bạn cũng cần sự nuôi dưỡng. Việc gìn giữ các mối quan hệ này cần đến sự hiệp nhất về thuộc linh để Chúa hiện diện trong mỗi mối liên kết quan trọng. Ngài là nguồn yêu thương và ân điển vô tận – là điều chúng ta cần nhất để sống vui vẻ và hiệp nhất với nhau.