Những nhân viên y tế của thành phố San Francisco đang thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe đường phố để giúp những người nghiện vô gia cư cai nghiện. Chương trình này được khởi xướng nhằm đáp ứng với sự gia tăng của những người hút chích vô gia cư. Theo lẽ thông thường thì các bác sĩ chờ bệnh nhân đến phòng khám. Nhưng bằng cách chủ động đến chăm sóc sức khỏe người bệnh, các bệnh nhân không cần phải vượt qua những thách thức đi lại hay cần phải nhớ lịch hẹn.

Việc các nhân viên y tế sẵn lòng đến với những người có nhu cầu nhắc tôi về cách Chúa Jêsus đến với con người khốn cùng. Trong chức vụ của Ngài, Chúa Jêsus đã tìm kiếm những người mà giới lãnh đạo tôn giáo làm ngơ: Ngài dùng bữa với “phường thu thuế và bọn người tội lỗi” (c.16). Khi được hỏi lý do Ngài làm việc đó, Chúa Jêsus đáp: “Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm” (c.17). Ngài nói tiếp rằng Ngài đến không phải để gọi người công chính mà để gọi những kẻ có tội bước vào mối liên hệ với Ngài.

Khi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều “bị bệnh” và cần đến bác sĩ (Rô. 3:10), chúng ta sẽ biết ơn vì Chúa Jêsus sẵn lòng đến với chúng ta – “phường thu thuế và bọn người tội lỗi”. Cũng vậy, giống như những nhân viên y tế tại San Francisco, Chúa Jêsus chọn chúng ta để trở thành “nhóm đường phố” của Ngài để mang thông điệp cứu rỗi đến với những ai đang cần.