Trong quyển “Đây Là Những Thế Hệ”, ông Bae mô tả sự thành tín của Chúa và năng quyền của Phúc Âm xuyên qua bóng tối. Ông nội, bố mẹ và gia đình của ông bị bắt bớ vì chia sẻ niềm tin nơi Đấng Christ. Nhưng điều thú vị đã xảy ra khi ông Bae bị cầm tù vì nói với một người bạn về Chúa: đức tin của ông được tăng trưởng. Điều tương tự cũng xảy ra với bố mẹ ông khi bị kết án vào trại tập trung, họ vẫn tiếp tục chia sẻ tình yêu của Chúa. Ông Bae nhận thấy lời hứa trong Giăng 1:5 là đúng: “Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng”.

Trước khi bị bắt và bị đóng đinh, Chúa Jêsus báo trước cho các môn đồ về những khó khăn họ sẽ đối diện. Họ sẽ bị khước từ bởi những người “làm những điều nầy vì họ không biết Cha, cũng không biết Ta nữa” (16:3). Chúa Jêsus an ủi các môn đồ rằng: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (c.33).

Dù nhiều người tin Chúa không bị bắt bớ nhiều như gia đình ông Bae, nhưng chúng ta biết trước mình sẽ đối diện với hoạn nạn. Nhưng chúng ta không cần phải ngã lòng hay oán giận. Chúng ta có Đấng Yên Ủi – là Đức Thánh Linh mà Chúa Jêsus đã hứa ban. Chúng ta hãy đến với Ngài để tìm sự hướng dẫn và an ủi (c.7). Năng quyền đến bởi sự hiện diện của Chúa sẽ giúp chúng ta vững vàng trong những lúc đen tối.