Khi cảnh sát Ê-thi-ô-bi tìm thấy bé gái sau một tuần bị bắt cóc, ba con sư tử đen đang vây quanh và bảo vệ như thể bé gái thuộc về chúng. Bảy người đàn ông đã bắt cóc bé gái mười hai tuổi, đem vào rừng và đánh đập. Tuy nhiên, thật kỳ diệu, một bầy sư tử nghe tiếng bé gái khóc đã chạy đến và xua đuổi những kẻ tấn công. “[Những con sư tử] đứng bảo vệ cho đến khi chúng tôi tìm thấy bé gái và sau đó chúng để bé gái lại như một món quà và quay vào rừng”, Trung sĩ cảnh sát Wondimu kể với phóng viên.

Có những lúc bạo lực và tội ác vây lấy chúng ta như điều đã giáng xuống bé gái này, khiến chúng ta kinh hãi và không còn hy vọng. Dân Giu-đa ngày xưa đã đối diện với điều này. Họ bị những đội quân hung hãn tấn công và không thể nghĩ đến khả năng trốn thoát, nỗi sợ hãi xâm chiếm họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn làm mới sự hiện diện đời đời của Ngài với dân sự: “Vua của Y-sơ-ra-ên là Đức Giê-hô-va ở giữa ngươi, ngươi sẽ không còn sợ tai ương nào nữa” (Sô. 3:15). Ngay cả khi tai họa xảy ra do sự nổi loạn của chính chúng ta, Chúa vẫn đến để giải cứu. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi” (c.17).

Bất kể hoạn nạn hay tai họa nào ập đến, Chúa Jêsus là Sư tử của Giu-đa, luôn ở với chúng ta (Khải. 5:5). Dù chúng ta cảm thấy cô đơn ra sao thì Cứu Chúa quyền năng luôn ở cùng chúng ta. Bất kể nỗi sợ hãi nào cướp phá chúng ta thì Chúa luôn đảm bảo Ngài ở bên chúng ta.