Nate và Sherilyn rất thích dừng chân tại nhà hàng omakase khi đến thăm thành phố New York. Omakase là một từ tiếng Nhật được dịch là “Tùy bạn quyết định”, có nghĩa là thực khách tại các nhà hàng kiểu này sẽ để đầu bếp chọn món ăn cho họ. Mặc dù đó là lần đầu tiên họ thử loại ẩm thực này và có vẻ rủi ro, nhưng họ đã rất thích các món ăn mà đầu bếp chọn và chuẩn bị cho họ.

Ý tưởng đó có thể áp dụng cho thái độ của chúng ta đối với Chúa về những vấn đề mình cầu xin: “Con sẽ để Ngài quyết định”. Các môn đồ thấy Chúa Jêsus thường “lánh vào nơi thanh vắng” để cầu nguyện (Lu. 5:16). Vì vậy, một ngày nọ, họ xin Ngài dạy họ cầu nguyện. Ngài bảo họ cầu xin về nhu cầu hàng ngày, sự tha thứ và cứu khỏi sự cám dỗ. Một phần trong lời dạy của Ngài cũng nhắc đến một thái độ thuận phục: “Ý Cha được nên, ở đất như ở trời” (Mat. 6:10).

Chúng ta có thể tuôn đổ với Chúa về những nhu cầu của mình vì Ngài muốn nghe những gì trong lòng chúng ta, và Ngài vui lòng ban cho. Nhưng là con người hữu hạn, chúng ta không biết được đâu là điều tốt nhất, vì vậy chúng ta cần cầu xin với tinh thần hạ mình trong sự vâng phục Ngài. Chúng ta hãy giao phó mọi sự cho Chúa, tin rằng Ngài đáng tin cậy và sẽ ban điều tốt lành cho chúng ta.