Năm 2015, một người phụ nữ đã đem bỏ chiếc máy tính của người chồng quá cố tại trung tâm tái chế – đây là chiếc máy tính được sản xuất năm 1976. Nhưng điều quan trọng hơn thời điểm sản xuất đó là người đã tạo ra nó. Chiếc máy tính đó là một trong 200 chiếc được chế tạo thủ công bởi Steve Jobs, người sáng lập hãng Apple, và có trị giá ước tính một phần tư triệu đô la! Đôi khi, biết giá trị thực sự của một vật gì đó nghĩa là biết ai đã tạo ra nó.

Việc nhận biết Chúa đã tạo dựng chúng ta cho thấy chúng ta vô cùng quý giá đối với Ngài (Sáng 1:27). Thi Thiên 136 liệt kê những khoảnh khắc quan trọng của dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa: Họ được giải phóng khỏi cảnh phu tù ở Ai Cập (c.11-12), đi qua hoang mạc (c.16) và được ban cho quê hương mới ở Ca-na-an (c.21-22). Nhưng cứ mỗi thời khắc lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên được nhắc đến thì có một điệp khúc lặp lại: “Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Điệp khúc này nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng những điều họ trải qua không phải là những sự kiện lịch sử ngẫu nhiên. Từng khoảnh khắc đã được Chúa sắp đặt và tất cả đều phản chiếu lòng nhân từ đời đời của Ngài dành cho những người Ngài tạo dựng.

Tôi rất thường bỏ qua những khoảnh khắc cho thấy sự hành động của Chúa và lòng nhân từ của Ngài, tôi không nhận ra rằng mọi tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ Cha Thiên Thượng (Gia. 1:17), Đấng đã tạo dựng tôi và yêu thương tôi. Nguyện bạn và tôi nhận biết rằng mọi ơn phước trong cuộc đời chúng ta đều là bởi lòng nhân từ đời đời của Chúa.