Sau khi một người trong gia đình tôi đi theo tôn giáo khác, những người bạn Cơ Đốc thôi thúc tôi “thuyết phục” chị ấy quay lại với Chúa. Nhưng trước tiên, tôi cố gắng yêu thương chị ấy giống như Đấng Christ, kể cả khi ở những nơi mà nhiều người cau mày với bộ quần áo “giống ngoại quốc” của chị. Có người còn đưa ra những lời bình phẩm khiếm nhã. Một người đàn ông đi xe tải đã hét lên: “Về nước đi!” mà không biết hay dường như không quan tâm rằng chị ấy đang ở “nước nhà” rồi.

Môi-se đã dạy về cách cư xử nhân từ đối với những người có cách ăn mặc hoặc tín ngưỡng khác biệt. Khi dạy luật pháp về công lý và lòng thương xót, Môi-se răn bảo dân Y-sơ-ra-ên: “Con chớ áp bức người tha hương, chính các con đã hiểu thấu lòng người tha hương là thế nào, vì các con đã từng là kẻ tha hương trên đất Ai Cập” (Xuất. 23:9). Mạng lệnh này bày tỏ mối quan tâm của Chúa đối với những khách lạ, những người dễ bị kỳ thị và bạc đãi, và mạng lệnh đó được lặp lại trong Xuất Ê-díp-tô ký 22, 21 và Lê-vi-ký 19:33.

Do đó, khi tôi có thời gian cùng với chị ấy dùng bữa tại nhà hàng, đi dạo ở công viên hoặc ngồi nói chuyện ở hiên nhà, tôi luôn trước hết bày tỏ cho chị ấy thấy sự yêu thương và tôn trọng mà tôi cũng muốn người khác đối xử với mình. Đó là một trong những cách tốt nhất để nhắc chị ấy về tình yêu tuyệt vời của Chúa Jêsus, không phải làm cho chị ấy thấy xấu hổ vì đã bỏ Ngài, mà bằng cách yêu thương chị ấy như Ngài yêu thương tất cả chúng ta – bằng ân điển diệu kỳ.