Một nghiên cứu được thực hiện bởi Tập đoàn Barna vào năm 2018 cho thấy hầu hết người Mỹ không thích nói về Chúa. Chỉ 7% người Mỹ cho biết họ thường xuyên nói về các vấn đề tâm linh, và các tín hữu ở Mỹ cũng như vậy. Chỉ 13% những người thường xuyên đi nhà thờ cho biết rằng họ nói chuyện về tôn giáo khoảng một lần một tuần.

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi người ta càng ngày càng ít trò chuyện về các vấn đề thuộc linh. Việc nói về Chúa có thể gây nguy hiểm. Dù là vì xu thế chính trị, sự bất đồng có thể làm rạn nứt mối quan hệ, hay bởi vì trò chuyện về thuộc linh khiến bạn bị thách thức để thay đổi điều gì đó trong đời sống – có lẽ đầy rủi ro khi đề cập đến chuyện tâm linh.

Nhưng theo lời chỉ dẫn được ban cho dân Y-sơ-ra-ên trong sách Phục Truyền, nói về Chúa là việc tự nhiên và bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Dân Chúa phải ghi nhớ lời Ngài và để ở những nơi dễ thấy. Luật pháp dạy họ nói cho con cái họ biết những chỉ dẫn của Chúa cho đời sống “khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy” (11:19).

Chúa kêu gọi chúng ta nói về Ngài với người khác. Hãy nắm bắt cơ hội, nhờ cậy Thánh Linh và chuyển cuộc trò chuyện bình thường của bạn sang điều gì đó sâu sắc hơn. Chúa sẽ ban phước cho cộng đồng của chúng ta khi chúng ta nói về lời Ngài và thực hành lời Ngài.