Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của Xavier, anh Alan chồng tôi đã đưa cho cháu một xấp thiệp cảm ơn để gởi các nhà tuyển dụng mà cháu sẽ gặp. Sau đó, chồng tôi đóng vai người phỏng vấn tuyển dụng, sử dụng kinh nghiệm hàng chục năm làm giám đốc để đặt câu hỏi với Xavier. Sau khi trả lời xong, cháu bỏ mấy bản sơ yếu lý lịch vào bìa hồ sơ. Cháu mỉm cười khi chồng tôi nhắc cháu về những tấm thiệp và nói: “Con biết rồi! Lời cảm ơn chân thành sẽ khiến con khác biệt với tất cả các ứng viên khác”.

Khi vị giám đốc gọi để thông báo nhận Xavier vào làm, ông ấy bày tỏ lòng biết ơn về tấm thiệp cảm ơn viết tay mà lần đầu tiên ông nhận được trong nhiều năm.

Lời cảm ơn để lại ảnh hưởng lâu dài. Những lời cầu nguyện chân thành của tác giả Thi Thiên và sự thờ phượng Chúa với lòng biết ơn đã được lưu giữ trong sách Thi Thiên. Mặc dù có đến 150 bài trong sách Thi Thiên, nhưng hai câu thơ này bày tỏ thông điệp về lòng biết ơn: “Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; Con sẽ ca tụng danh của Ngài” (Thi. 9:1-2).

Chúng ta sẽ không bao giờ có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những công việc tuyệt vời Chúa làm. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu với lời cảm ơn chân thành trong lời cầu nguyện. Chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng biết ơn qua đời sống thờ phượng, ca ngợi Chúa và nhận biết tất cả những điều Ngài đã làm và hứa sẽ làm.