Trong một video trên YouTube, Alan Glustoff, người nông dân sản xuất pho mát ở Goshen, New York đã mô tả quá trình làm pho mát ủ chín. Đây là quá trình làm tăng thêm hương vị và kết cấu của pho mát. Trước khi bán ra thị trường, mỗi khối pho mát được đặt trên kệ trong hầm ủ dưới lòng đất từ sáu đến mười hai tháng. Trong môi trường ẩm này, pho mát được bảo quản cẩn thận. “Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp môi trường phù hợp, giúp pho mát bắt đầu quá trình biến đổi… [và] đạt đến mức tốt nhất”, ông Keith Glustoff giải thích.

Niềm đam mê của Glustoff trong việc phát triển hương vị pho mát khiến tôi nhớ rằng Chúa cũng khao khát phát triển “tiềm năng thực sự” của con cái Ngài, để họ trở nên trưởng thành và kết quả. Trong Ê-phê-sô 4, sứ đồ Phao-lô mô tả những người tham gia vào tiến trình này: sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư (c.11). Những người có ân tứ này giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của mỗi tín hữu cũng như khích lệ sự phục vụ (“công tác” được đề cập trong câu 12). Mục tiêu là chúng ta “trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ” (c.13).

Sự tăng trưởng thuộc linh xảy ra nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh khi chúng ta thuận phục tiến trình của Ngài. Khi làm theo sự hướng dẫn của những người mà Ngài đặt để trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta sẽ hiệu quả hơn khi được Chúa sai đi phục vụ.