Tháng: Tháng Mười Một 2019

Thô-ma

Lúc Đức Chúa Jêsus đến thì Thô-ma... không có ở đó với họ... Thô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy… thì…

Tên Cướp

Rồi [một trong hai tên cướp] nói: “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!”…

Các Nhà Thông Thái

Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ…

Những Người Chăn Chiên

Nhưng thiên sứ bảo [những người chăn chiên]:... “vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng…

Ma-ri

Thiên sứ tiếp: “Cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS... vương quốc Ngài mãi…

Trưởng Thành Thật Sự

Mục sư Watson Jones nhớ lại lúc ông mới tập chạy xe đạp. Khi bố đang đi theo bên cạnh thì cậu bé Watson lúc nhỏ thấy mấy bạn gái ngồi ngoài cổng, liền nói: “Bố ơi, con chạy được rồi!” Nhưng cậu không chạy được. Cậu đã nhận ra cách muộn màng rằng cậu vẫn chưa biết cách giữ…

Dân Thuộc Riêng Về Chúa

Hãy tưởng tượng trong chính điện rộng lớn, có vị vua vĩ đại đang ngồi trên ngai. Tất cả người hầu vây quanh vua, mỗi người đều hết lòng phục vụ. Bây giờ hãy tưởng tượng đến một chiếc hộp nằm dưới chân vua. Thỉnh thoảng vua đưa tay xuống và lướt tay qua những vật bên trong. Có những…

Nói Về Chúa

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Tập đoàn Barna vào năm 2018 cho thấy hầu hết người Mỹ không thích nói về Chúa. Chỉ 7% người Mỹ cho biết họ thường xuyên nói về các vấn đề tâm linh, và các tín hữu ở Mỹ cũng như vậy. Chỉ 13% những người thường xuyên đi nhà thờ cho biết…