Edward Payson (1783-1827) đã sống cuộc đời vô cùng khó khăn. Cái chết của người em trai đã tác động lên ông rất nhiều. Ông phải đối diện với chứng rối loạn lưỡng cực, và bị đau nửa đầu cực độ trong nhiều ngày. Dường như chưa đủ, cú ngã từ trên lưng ngựa khiến ông bị liệt tay và cũng suýt chết vì bệnh lao. Thật ngạc nhiên vì thái độ của ông không phải là đau buồn và tuyệt vọng. Bạn bè của Edward nói rằng trước khi qua đời, ông rất vui mừng. Làm sao có thể như vậy được?

Trong bức thư gởi cho các tín hữu tại Rô-ma, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng tin trọn vẹn vào tình yêu của Chúa bất chấp mọi hoàn cảnh. Ông nói cách mạnh mẽ: “Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô. 8:31). Nếu Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Chúa Jêsus đến để cứu chúng ta, thì Ngài sẽ chu cấp mọi điều cần thiết để chúng ta hoàn tất cuộc đời cách tốt đẹp. Phao-lô liệt kê bảy hoàn cảnh dường như vượt quá sức chịu đựng mà ông đã đối diện: hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm và gươm giáo (c.35). Ông không có ý nói rằng tình yêu của Chúa sẽ ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra, nhưng “trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng” (c.37).

Trong thế giới bấp bênh này, chúng ta hãy đặt lòng tin cậy Chúa hoàn toàn, biết rằng không có điều gì có thể “phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (c.39).