Trong thời Đấng Christ, các nhà trọ tại Rô-ma có tiếng xấu đến nỗi các ra-bi thậm chí không cho phép để gia súc tại đó. Đối diện với tình trạng tồi tệ này, các Cơ Đốc nhân khi đi xa thường tìm nhà của các tín hữu để trọ.

Trong vòng những khách trọ thời đó có các giáo sư giả, là người chối bỏ Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a. Đó là lý do thư II Giăng nói với độc giả rằng sẽ có lúc phải từ chối mở cửa tiếp khách. Sứ đồ Giăng đã nói trong bức thư trước đó rằng những giáo sư giả này là “kẻ chống Đấng Christ, kẻ không thừa nhận Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!” (I Gi. 2:22). Trong II Giăng, ông nói thêm về vấn đề này, ông bảo các độc giả rằng bất kỳ ai tin Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a “thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con” (c.9).

Tiếp đó, ông cảnh báo “nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ nầy thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi” (c.10). Khi mở cửa tiếp đón người rao giảng Phúc Âm sai lạc, chúng ta đang góp phần khiến người khác bị phân cách với Đức Chúa Trời.

Bức thư thứ hai của Giăng cho chúng ta thấy “khía cạnh khác” của tình yêu Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa, là Đấng tiếp đón mọi người với vòng tay rộng mở. Nhưng tình yêu chân thật sẽ không tiếp tay cho những người làm hại chính bản thân họ và người khác. Chúa đón nhận những ai đến với Ngài trong sự ăn năn, nhưng Ngài không bao giờ chấp nhận sự lừa dối.