Khi đang trên đường trở về nhà sau chuyến thăm gia đình ở tiểu bang khác, tôi thấy một phong bì lớn bị dơ nằm dưới đất ở trạm xăng. Tôi nhặt nó lên và nhìn vào bên trong. Thật ngạc nhiên vì tuy bụi bặm và cũ kỹ, nó lại chứa một trăm đô-la.

Một trăm đô-la mà ai đó bị mất và có thể đang điên cuồng tìm kiếm. Tôi đã gửi số điện thoại của chúng tôi cho các nhân viên trạm xăng đề phòng trường hợp có người quay lại tìm. Nhưng đến giờ vẫn không có ai gọi.

Ai đó sở hữu số tiền này và bị lạc mất. Của cải trần gian thường như vậy. Chúng có thể bị mất, bị trộm lấy, hoặc thậm chí bị phung phí. Chúng có thể mất vì đầu tư thất bại, hoặc vì thị trường tiền tệ mà chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng của cải trên trời mà chúng ta có trong Chúa Jêsus – mối quan hệ được phục hồi với Đức Chúa Trời và lời hứa về sự sống đời đời – thì không như vậy. Chúng ta không thể đánh mất nó ở trạm xăng hay bất kỳ nơi nào.

Đó là lý do Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta tích trữ “của cải trên trời” (Mat. 6:20). Chúng ta tích trữ khi “làm nhiều việc phước đức” (I Tim. 6:18) hoặc “giàu trong đức tin” (Gia. 2:5) – yêu thương giúp đỡ người khác và chia sẻ cho họ biết về Chúa Jêsus. Với sự dẫn dắt của Chúa và năng lực Ngài ban, nguyện chúng ta tích trữ của cải trên trời trong lúc chờ đợi tương lai đời đời với Ngài.