Khi anh Dan chồng tôi nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi không biết phải cầu xin Chúa chữa lành cho anh thế nào. Trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi, những người khác trên thế giới gặp nhiều nan đề nghiêm trọng hơn – chiến tranh, nghèo khó, thiên tai. Rồi một ngày kia, trong giờ cầu nguyện buổi sáng, tôi nghe chồng hạ mình cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh tật của con”.

Lời cầu xin đơn giản nhưng chân thành này đã nhắc nhở tôi ngừng phức tạp hóa những lời cầu nguyện vì Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu cầu giúp đỡ của người công chính. Như vua Đa-vít đã cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài đổi ý và giải cứu con, cho con khỏi chết; Xin cứu con vì lòng nhân từ của Ngài” (Thi. 6:4).

Đó là điều Đa-vít đã tuyên bố trong khoảng thời gian tâm linh ông bối rối và buồn bã. Hoàn cảnh cụ thể của ông không được giải thích trong thi thiên này. Tuy nhiên, những lời khẩn nguyện chân thành của ông bày tỏ nỗi khao khát sâu thẳm rằng ông cần sự giúp đỡ và phục hồi của Chúa. Ông viết: “Con kiệt sức vì than thở” (c.6).

Tuy vậy, Đa-vít không để những giới hạn, bao gồm cả tội lỗi ngăn trở ông trình dâng những nhu cầu cho Chúa. Nhờ vậy, ngay cả trước khi Chúa đáp lời, Đa-vít đã có thể vui mừng: “Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc của ta. Đức Giê-hô-va đã nghe lời ta khẩn nguyện, Ngài nhậm lời ta tha thiết kêu cầu” (c.8-9).

Dù chúng ta đang đối diện với sự bối rối và bất an nào, Chúa lắng nghe và chấp nhận những lời cầu xin chân thành của con cái Ngài. Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe, đặc biệt trong những lúc chúng ta cần Ngài nhất.