Một người bạn tốt bụng đã đồng ý giúp vợ chồng tôi trông con để chúng tôi có thể “hẹn hò”. Cô ấy gợi ý: “Hãy đến nơi nào đó đặc biệt nhé!” Là kiểu người thực tế, chúng tôi quyết định đến cửa hàng bách hóa. Khi quay về với những túi hàng hóa trong tay, bạn tôi hỏi vì sao chúng tôi không làm điều gì đó thật đặc biệt. Chúng tôi đáp rằng điều làm nên buổi hẹn đặc biệt không phải bạn làm gì mà là bạn đi cùng ai.

Là một trong số ít các sách trong Kinh Thánh không ký thuật trực tiếp lời phán hay hành động nào của Chúa, sách Ru-tơ dường như rất bình thường. Vì thế, một số người xem đây chỉ là một câu chuyện cảm động về hai người đến với nhau.

Nhưng trên thực tế, một điều đặc biệt đã xảy ra. Trong chương cuối của sách Ru-tơ, chúng ta biết được kết quả cuộc hôn nhân của Ru-tơ và Bô-ô là sự ra đời của con trai tên Ô-bết, ông nội của vua Đa-vít (4:17). Và khi đọc trong Ma-thi-ơ 1:1, chúng ta thấy rằng từ dòng dõi Đa-vít, Chúa Jêsus được sinh ra. Chính Chúa Jêsus đã bày tỏ câu chuyện bình thường của Ru-tơ và Bô-ô, và mặc khải câu chuyện lạ thường về kế hoạch và mục đích tuyệt vời của Đức Chúa Trời.

Chúng ta thường nhìn cuộc sống theo cách giống nhau: bình thường và không có mục đích gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn cuộc sống qua Đấng Christ, Ngài cho chúng ta thấy ý nghĩa đời đời qua những hoàn cảnh và các mối quan hệ bình thường nhất.