Mục vụ của Tom và Mark đã đem đến sự tươi mới cho nhiều cuộc đời. Điều này được thấy rõ trong đoạn video họ chia sẻ về một nhóm thiếu nhi ăn mặc đầy đủ đang vui đùa và nhảy múa trong dòng nước mát lành từ vòi sen – lần đầu tiên trong đời. Hai người này đã kết hợp với các hội thánh địa phương để lắp đặt hệ thống lọc nước trên các giếng ở Haiti, giúp người dân có cuộc sống khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn khi các bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm được ngăn chặn. Nguồn nước sạch và trong lành giúp người dân có hy vọng về tương lai.

Chúa Jêsus đã nhắc đến “nước sống” trong Giăng 4 để nói đến ý tưởng về nguồn giải khát vô tận. Mệt mỏi và khát nước, Chúa Jêsus hỏi xin người đàn bà Sa-ma-ri nước uống (c.4-8). Lời hỏi xin nước uống đã dẫn đến cuộc trò chuyện mà Chúa Jêsus ban cho bà “nước sống” (c.9-15) – là nước sẽ trở thành nguồn của sự sống và hy vọng, như “mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời” (c.14).

Chúng ta biết được “nước sống” đó là gì trong những chương sau của sách Giăng, khi Chúa Jêsus phán: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống” để tuyên bố rằng bất cứ ai tin nhận Ngài sẽ nhận được “dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình”. Giăng giải thích thêm: “Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh” (c.37-39).

Qua Đức Thánh Linh, những người tin Chúa được hiệp nhất với Đấng Christ và được nhận năng quyền, hy vọng, niềm vui vô biên trong Đức Chúa Trời. Giống như nước sống, Đức Thánh Linh sống trong những người tin Chúa, làm tươi mát và đổi mới chúng ta.