“Thất bại là điều không thể!” Đây là lời của bà Susan B. Anthony (1820-1906), người nổi tiếng với lập trường bất di bất dịch về quyền phụ nữ ở Hoa Kỳ. Mặc dù bà liên tục đối mặt với những sự chỉ trích và về sau bị bắt giữ, xét xử và bị tuyên án phạm tội vì bỏ phiếu bất hợp pháp, bà Anthony đã thề sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến để giành quyền bầu cử cho phụ nữ, tin rằng động cơ của bà là chính đáng. Mặc dù bà không còn sống để nhìn thấy thành quả của công sức mình, nhưng tuyên bố của bà đã được chứng minh là đúng. Năm 1920, bản sửa đổi thứ mười chín của Hiến pháp đã cho phụ nữ quyền bầu cử.

Thất bại không phải là lựa chọn của Nê-hê-mi, bởi vì ông có Đấng Giúp Đỡ Quyền Năng là Đức Chúa Trời. Sau khi cầu xin Chúa ban phước cho mục tiêu xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem, Nê-hê-mi và những người trở về Giê-ru-sa-lem sau cuộc lưu đày tại Ba-by-lôn đã nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Vách thành rất cần thiết để bảo vệ dân sự khỏi kẻ thù. Nhưng họ đã đối diện với sự chống đối dưới hình thức lừa dối và đe dọa. Nê-hê-mi không để cho sự chống đối cản trở mình. Ông thông báo cho những người chống đối rằng: “Tôi bận làm công trình lớn” (Nê. 6:3). Sau đó, ông cầu nguyện: “xin làm cho tay con mạnh mẽ” (c.9). Nhờ kiên trì, công việc đã hoàn tất (c.15).

Chúa ban cho Nê-hê-mi sức mạnh để kiên trì khi bị chống đối. Có nhiệm vụ nào mà bạn bị cám dỗ bỏ cuộc không? Hãy cầu xin Chúa chu cấp những điều cần thiết để bạn tiếp tục công việc.