Khi Jeff là một tân tín hữu và mới ra trường, anh làm việc cho một công ty chuyên về dầu mỏ. Với vai trò là nhân viên bán hàng, anh được đi nhiều nơi. Và trong những chuyến đi đó, anh nghe được những câu chuyện của nhiều người, có rất nhiều câu chuyện đau lòng. Anh nhận ra điều mà khách hàng cần nhất không phải là dầu mỏ, nhưng là lòng thương xót. Họ cần Đức Chúa Trời. Điều này khiến Jeff quyết định ghi danh vào trường Kinh Thánh để học biết thêm về tấm lòng của Chúa và cuối cùng anh trở thành một mục sư.

Lòng thương xót của Jeff bắt nguồn từ Chúa Jêsus. Trong Ma-thi-ơ 9:27-33, chúng ta nhìn thấy lòng thương xót của Đấng Christ trong phép lạ chữa lành cho hai người mù và một người bị quỷ ám. Trong suốt thời gian thi hành chức vụ trên đất, Ngài rao giảng Tin Lành và chữa bệnh trong “khắp các thành, các làng” (c.35). Tại sao? Đó là vì “khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn” (c.36).

Thế giới ngày nay cũng vậy, rất nhiều người gặp nan đề và bị tổn thương, họ cần sự thương xót của Đấng Cứu Thế. Giống như người chăn dẫn dắt, bảo vệ và chăm sóc bầy chiên của mình, Chúa Jêsus bày tỏ lòng thương xót cho tất cả những ai đến với Ngài (11:28). Bất kể chúng ta là ai và đang trải qua điều gì thì chúng ta tìm thấy nơi Ngài một tấm lòng đầy nhân từ và thương xót. Và khi chúng ta nhận được sự thương xót của Chúa, chúng ta sẽ luôn muốn bày tỏ điều đó cho người khác.