Mười ngàn giờ. Đó là khoảng thời gian cần thiết mà tác giả Malcolm Gladwell gợi ý để trở nên thành thạo ở bất kỳ ngành nghề nào. Ngay cả đối với những nghệ sĩ và nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại thì tài năng bẩm sinh phi thường của họ cũng không đủ để đạt được trình độ chuyên môn mà cuối cùng họ đạt được. Họ cần phải chuyên tâm trong công việc của mình mỗi ngày.

Có vẻ lạ nhưng chúng ta cũng cần có tinh thần tương tự khi học để sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong Ga-la-ti, Phao-lô khích lệ hội thánh biệt riêng ra cho Chúa. Nhưng Phao-lô giải thích rằng điều này không thể đạt được chỉ bằng cách tuân theo những luật lệ. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi để bước đi theo Thánh Linh. Từ Hy Lạp mà Phao-lô sử dụng cho từ “bước” trong Ga-la-ti 5:16 có nghĩa là đi vòng quanh, hoặc bắt đầu hành trình (peripateo). Vì vậy, đối với Phao-lô, bước đi theo Thánh Linh có nghĩa là một cuộc hành trình với Thánh Linh mỗi ngày, chứ không chỉ là một lần kinh nghiệm quyền năng của Ngài.

Ước mong chúng ta sẽ cầu xin để được đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày, để đầu phục công việc của Thánh Linh khi Ngài khuyên bảo, hướng dẫn, an ủi, hay chỉ đơn giản là ở cùng chúng ta. Và khi “được Thánh Linh dắt dẫn” theo cách này (c.18), chúng ta sẽ nhạy bén với tiếng Ngài hơn và đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, nguyện con có thể bước với Ngài hôm nay và mỗi ngày!