Ở Zimbabwe, châu Phi, chấn thương do chiến tranh và tỷ lệ thất nghiệp cao có thể khiến con người rơi vào tuyệt vọng – cho đến khi họ tìm thấy hy vọng nơi “băng ghế tình bạn”. Những người tuyệt vọng có thể đến đó để nói chuyện với “những người bà” – những phụ nữ lớn tuổi được đào tạo để lắng nghe những người đang chiến đấu với chứng trầm cảm, được biết đến trong tiếng Shona của nước này là kufungisisa, hay có nghĩa là “suy nghĩ quá nhiều”.

Dự Án Băng Ghế Tình Bạn đang được triển khai ở những nơi khác như Zanzibar, Luân Đôn và New York. Một nhà nghiên cứu ở Luân Đôn cho biết: “Chúng tôi rất vui với kết quả”. Một cố vấn ở New York cũng đồng ý rằng: “Trước khi biết điều đó, bạn không ngồi trên băng ghế, bạn chỉ ở trong cuộc trò chuyện ấm áp với một người quan tâm đến bạn.”

Dự án gợi lên sự ấm áp và kỳ diệu khi trò chuyện với Chúa Toàn Năng. Môi-se không dựng một băng ghế mà dựng một cái lều để trò chuyện với Chúa, gọi là lều hội kiến. Ở đó, “Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình” (Xuất. 33:11). Giô-suê, người phụ tá của ông, thậm chí không rời khỏi lều, có lẽ vì rất quý thời gian của mình với Chúa (c.11).

Ngày nay chúng ta không còn cần lều hội kiến nữa. Chúa Jêsus đã đưa chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Như Ngài nói với các môn đồ: “Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta” (Gi. 15:15). Phải, Chúa đang chờ chúng ta. Ngài là Đấng giúp đỡ khôn ngoan nhất cho tấm lòng chúng ta, là Người Bạn thấu hiểu. Hãy trò chuyện với Ngài ngay bây giờ.