Khi còn bé, tôi nghĩ tựa bài hát “Ngài Nhìn Vượt Trên Tội Lỗi Tôi Và Thấy Nhu Cầu Tôi” của tác giả Dottie Rambo viết vào năm 1967 là “Ngài Nhìn Vượt Trên Tội Lỗi Tôi Và Thấy Đầu Gối Tôi”. Với tư duy của một đứa trẻ, tôi tự hỏi tại sao Chúa lại nhìn vào đầu gối. Có phải vì chúng yếu đuối? Tôi biết rằng đầu gối run rẩy có nghĩa là “sợ hãi”. Sau đó, tôi nhận ra rằng tác giả Dottie đã viết bài hát về tình yêu vô điều kiện của Chúa trong hoàn cảnh anh trai ông là Eddie tin rằng mình không đáng được yêu vì những lỗi lầm mà anh đã làm. Dottie đảm bảo với anh rằng Chúa nhìn thấy sự yếu đuối của anh nhưng Ngài vẫn yêu anh.

Tình yêu vô điều kiện của Chúa được bày tỏ rõ ràng qua nhiều thời khắc yếu đuối của dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Ngài sai các tiên tri như Ê-sai đến với những thông điệp cho dân cứng cổ của Ngài. Trong Ê-sai 35, tiên tri Ê-sai chia sẻ niềm hy vọng về sự phục hồi của Chúa. Sự khích lệ sẽ đến nhờ nắm lấy hy vọng sẽ “làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt, làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy” (c.3). Thông qua sự khích lệ đã nhận được, dân sự Chúa có thể khích lệ người khác. Đây là lý do tiên tri Ê-sai dạy trong câu 4: “Hãy bảo những người có lòng lo sợ rằng: ‘Hãy vững lòng, đừng sợ!’”

Bạn cảm thấy yếu đuối? Hãy trò chuyện với Cha Thiên Thượng. Ngài sẽ làm cho vững những đầu gối run rẩy bằng lẽ thật trong Kinh Thánh và quyền năng trong sự hiện diện của Ngài. Rồi bạn sẽ có thể khích lệ người khác.