Sau nhiều năm hạn hán, những vụ cháy rừng ở miền Nam California khiến nhiều người nghĩ rằng đây là hành động của Chúa. Suy nghĩ lo ngại này được củng cố khi các nguồn tin tức bắt đầu ám chỉ rằng ngọn lửa đó là Lửa Thánh. Nhiều người không quen thuộc với khu vực này không biết rằng điều đó chỉ về vùng Holy Jim Canyon. Nhưng Holy Jim là ai? Theo lịch sử của vùng, ông là người nuôi ong vô thần ở thế kỷ mười chín, rất hay gây gỗ đến nỗi những người hàng xóm gọi ông với biệt danh đó để mỉa mai ông.

Việc Giăng Báp-tít nhắc đến phép báp-têm bằng “Đức Thánh Linh và lửa” cũng đi kèm với câu chuyện và lời giải thích riêng (Lu. 3:16). Nhìn lại, Giăng dường như nghĩ về Đấng Mê-si-a và lửa tinh luyện mà tiên tri Ma-la-chi dự ngôn (3:1-3; 4:1). Nhưng chỉ khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến như gió và lửa trên những người theo Chúa Jêsus, thì những lời của Ma-la-chi và Giăng mới trở nên rõ ràng (Cv. 2:1-4).

Ngọn lửa Giăng nói đến không phải là điều được trông chờ. Là hành động thực sự của Chúa, ngọn lửa phải đến với lời tuyên bố hùng hồn về một Đấng Mê-si-a khác và ngọn lửa thánh khác. Trong Thánh Linh của Chúa Jêsus, ngọn lửa này phơi bày và phá hủy những nỗ lực của con người – đồng thời dành chỗ cho yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ của Thánh Linh (xem Ga. 5:22-23). Đó mới là công việc của Chúa, điều Ngài muốn hành động trong chúng ta.