Đang khi đi dạo, nhà văn Martin Laird gặp một người đàn ông với bốn chú chó sục xám Kerry. Ba trong số bốn chú chó nô đùa khắp cánh đồng, nhưng có một con luôn ở gần chủ, chỉ chạy theo vòng tròn. Khi Laird dừng lại và hỏi thăm về hành vi kỳ lạ này, người chủ giải thích rằng đây là chú chó được giải cứu sau khi bị nhốt trong cũi một thời gian dài. Chú chó cứ tiếp tục chạy theo vòng tròn vì nghĩ rằng nó còn đang bị nhốt trong cũi.

Kinh Thánh cho biết chúng ta bị mắc kẹt và tuyệt vọng cho đến khi được Chúa giải cứu. Tác giả thi thiên nói về việc bị kẻ thù dày vò, bị vương vấn bởi “dây sự chết” với “các dây âm phủ quấn lấy con” (Thi. 18:4-5). Bị bao vây và ngăn trở, ông cầu khẩn sự giúp đỡ của Chúa (c.6). Và với quyền năng của sấm, Ngài “giơ tay ra nắm con, rút con ra khỏi nước sâu” (c.16).

Chúa cũng đối với chúng ta như vậy. Ngài phá bỏ xiềng xích và giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc. Ngài đem chúng ta “ra nơi khoảng khoát” (c.19). Nhưng thật đáng buồn vì sau đó chúng ta lại tiếp tục nhốt mình trong vòng tròn nhỏ bé, như thể chúng ta bị giam giữ trong chính nhà tù của mình. Bởi quyền năng của Chúa, nguyện chúng ta không bị ràng buộc bởi sợ hãi, xấu hổ hay áp bức. Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của sự chết. Chúng ta được tự do.