Geoff giờ đây là mục sư của giới trẻ ở thành phố nơi anh từng lạm dụng thuốc phiện. Chúa đã biến đổi cả tấm lòng và hoàn cảnh của anh cách lạ lùng. Mục sư Geoff cho biết: “Tôi muốn giúp những đứa trẻ để không phạm phải sai lầm và chịu đựng nỗi đau giống như tôi đã trải qua. Và Chúa Jêsus sẽ giúp đỡ chúng.” Theo thời gian, Chúa đã giải phóng anh khỏi sự nghiện ngập và giao cho anh trọng trách quan trọng dù anh có quá khứ không tốt đẹp.

Chúa luôn có cách để đem đến điều tốt lành từ hoàn cảnh dường như không còn hy vọng. Giô-sép bị bán sang Ai Cập làm nô lệ và bị buộc tội oan nên phải vào tù. Tại nơi đó, ông bị lãng quên trong nhiều năm. Nhưng Chúa đã phục hồi và đặt để ông ở vị trí cầm quyền chỉ dưới Pha-ra-ôn, nơi ông có thể cứu rất nhiều người – gồm cả mạng sống của những người anh đã bỏ rơi ông. Tại Ai Cập, Giô-sép đã kết hôn và sinh con. Ông đặt tên đứa con thứ hai là Ép-ra-im (lấy từ cụm từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “kết quả gấp bội”), và nói rằng: “Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng thịnh trong xứ mà ta chịu nhiều khốn khổ” (Sáng. 41:52).

Câu chuyện của Geoff và Giô-sép, dù cách nhau ba đến bốn ngàn năm, vẫn chỉ về một chân lý bất biến: ngay cả những nơi khó khăn nhất trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể trở thành mảnh đất màu mỡ để Chúa giúp đỡ và ban phước cho nhiều người. Tình yêu và quyền năng của Đấng Cứu Chuộc chúng ta không bao giờ thay đổi, và Ngài luôn thành tín với những người tin cậy Ngài.