“Tôi sống với mẹ quá lâu nên bà đã chuyển đi!”. Đây là những lời của KC, người có cuộc sống không mấy tốt đẹp trước khi thức tỉnh và đầu phục Chúa Jêsus. Anh ấy thành thật thừa nhận đã trộm cắp – thậm chí trộm từ người thân – để phục vụ cho thói quen nghiện ngập. Giờ đây, cuộc đời đó chỉ là quá khứ và KC nhắc lại bằng cách kể từng năm, tháng và ngày anh được thanh tẩy. Khi tôi và KC ngồi lại với nhau để cùng học Lời Chúa, tôi chăm chú nhìn người đàn ông đã thay đổi này.

Mác 5:15 nói về người trước đây bị quỷ ám giờ đã được biến đổi. Trước khi được chữa lành, anh ta bất lực, vô vọng, vô gia cư và tuyệt vọng (c.3-5). Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Chúa Jêsus giải phóng anh (c.13). Nhưng giống như KC, cuộc đời của anh trước khi biết Chúa hoàn toàn không bình thường. Sự hỗn loạn bên trong mà anh thể hiện ra bên ngoài cũng giống với những gì mọi người kinh nghiệm ngày nay. Một số người sống trong những tòa nhà, xe cộ bỏ hoang hoặc những nơi khác; một số người sống trong chính căn nhà của mình nhưng lại cảm thấy cô đơn. Những xiềng xích vô hình trói buộc tấm lòng và tâm trí họ khiến họ tự cô lập bản thân.

Trong Chúa Jêsus, chúng ta có Đấng mà chúng ta có thể trao phó nỗi đau và sự xấu hổ trong quá khứ và cả hiện tại. Và giống như với KC và người bị quỷ ám, Chúa dang vòng tay thương xót chờ đợi những ai chạy đến với Ngài hôm nay (c.19).