Trong quyển Điều Chúng Ta Có, tập hợp những bài phỏng vấn của Bill Shapiro, mỗi người kể về một vật dụng có vai trò quan trọng và đem lại niềm vui khiến người đó không thể tách rời với nó.

Điều này khiến tôi suy nghĩ về những tài sản có ý nghĩa quan trọng và đem lại niềm vui cho tôi. Một là thẻ công thức nấu ăn đơn giản được mẹ tôi viết tay bốn mươi năm trước. Thứ khác là cốc uống trà màu hồng của bà tôi. Một số người xem trọng ký ức quý báu – lời khen ngợi khích lệ họ, nụ cười của đứa cháu nhỏ, hoặc một điều đặc biệt họ học được từ Kinh Thánh.

Mặc dù chúng ta thường cất giữ trong lòng những điều khiến chúng ta không vui: lo lắng – được giấu kín, nhưng dễ dàng bộc lộ. Giận dữ – ẩn dưới bề mặt, nhưng sẵn sàng bộc phát. Oán hận – âm thầm ăn mòn suy nghĩ của chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô đề cập đến phương cách tích cực hơn để “suy nghĩ” trong bức thư gởi cho hội thánh Phi-líp. Ông khích lệ tín hữu luôn luôn vui mừng, nhu mì và trình dâng mọi điều cho Chúa bằng lời cầu nguyện (Phi. 4:4-9).

Lời khích lệ của Phao-lô về những điều phải nghĩ tới giúp chúng ta thấy rằng có thể đẩy lùi những suy nghĩ tăm tối và để sự bình an của Chúa hướng dẫn tấm lòng và tâm trí chúng ta trong Chúa Jêsus Christ (c.7). Đó là khi những suy nghĩ lấp đầy tâm trí chúng ta là chân thật, đáng trọng, công chính, thánh sạch, đáng yêu chuộng, đáng biểu dương, đức hạnh, đáng ngợi khen sẽ giữ sự bình an của Chúa trong tấm lòng chúng ta (c.8).