Tháng 1/1943, cơn gió nóng Chinook thổi qua Spearfish, South Dakota, nhanh chóng đẩy nhiệt độ từ –20° lên 7°C. Nhiệt độ thay đổi đáng kể, tăng lên tới 27 độ chỉ trong hai phút. Sự thay đổi nhiệt độ lớn nhất ở Mỹ được ghi lại trong khoảng thời gian 24 giờ là 103 độ! Vào ngày 15/01/1972, tại Loma, Montana, người ta thấy nhiệt độ thay đổi từ –48° đến 9°C.

Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột không chỉ đơn giản là hiện tượng thời tiết. Đôi khi điều đó là bản chất của cuộc sống. Gia-cơ nhắc nhở chúng ta: “Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: “’Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời’. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào” (4:13-14). Sự mất mát đột ngột. Một chẩn đoán bệnh bất ngờ. Sự đảo lộn về tài chính. Những thay đổi thình lình.

Cuộc sống là hành trình với rất nhiều yếu tố không thể đoán trước được. Đây chính là lý do Gia-cơ cảnh báo chúng ta từ bỏ sự “kiêu căng tự phụ” (c.16), là thái độ loại bỏ Đấng Toàn Năng. Như ông khuyên: “Đúng ra anh em phải nói: ‘Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia’” (c.15). Những sự kiện trong cuộc sống chúng ta đôi khi không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn là: qua tất cả những khoảnh khắc bất ngờ trong đời sống, Chúa của chúng ta luôn ở cùng. Ngài là Đấng bất biến trong cả cuộc đời chúng ta.