Trong loạt video “Cuộc sống của Động vật có vú” của BBC, người dẫn chương trình David Attenborough trèo lên cây để có cái nhìn hài hước về một con lười ba ngón. Đối mặt với loài động vật có vú di chuyển chậm nhất thế giới, anh chào nó với tiếng “Hù!” Không thấy nó phản ứng gì, anh giải thích rằng chậm chạp là điều bạn làm nếu bạn là một con lười ba ngón sống chủ yếu bằng những chiếc lá không dễ tiêu hóa và chẳng mấy bổ dưỡng.

Khi kể lại lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên, Nê-hê-mi nhắc đến một ví dụ khác và giải thích về việc chậm (9:9-21), nhưng đây không phải là câu chuyện hài hước. Theo Nê-hê-mi, Chúa là tấm gương tốt nhất khi nói đến việc chậm nóng giận. Nê-hê-mi kể lại cách Chúa chăm sóc dân Ngài, dạy họ luật pháp đem lại sự sống, gìn giữ họ trên hành trình ra khỏi Ai Cập và ban cho họ Đất Hứa (c.9, 15). Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên liên tục nổi loạn (c.16), nhưng Chúa không bao giờ ngừng yêu thương họ. Nê-hê-mi giải thích rằng bản tính của Đấng Tạo Hóa là “hay làm ơn, và thương xót, chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ” (c.17). Tại sao Ngài vẫn kiên nhẫn khi dân Ngài phàn nàn, hoài nghi và không tin cậy Ngài trong bốn mươi năm như vậy? (c.21). Đó là vì Chúa giàu lòng thương xót (c.19).

Còn chúng ta thì sao? Nóng giận là dấu hiệu của tấm lòng nguội lạnh. Nhưng tấm lòng cao cả của Chúa cho chúng ta cơ hội để sống kiên nhẫn và yêu thương.