Trong cuộc Đại Khủng Hoảng ở Hoa Kỳ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Dorothea Lange đã chụp bức ảnh về Florence Owens Thompson và các con của cô. Người Mẹ Di Cư là bức ảnh nổi tiếng về một người mẹ tuyệt vọng sau vụ mùa đậu bị thất thu. Lange đã chụp bức ảnh đó ở Nipomo, California, khi đang làm việc cho Cơ quan An sinh Nông trại, với hy vọng giúp họ nhận thức được nhu cầu của những người nông dân thời vụ đang tuyệt vọng.

Sách Ca Thương trình bày một bức tranh khác về sự tuyệt vọng của đất nước Giu-đa – trước cơn thức tỉnh về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem. Trước khi quân của Nê-bu-cát-nết-sa tràn vào phá hủy thành phố, người dân phải chịu cảnh đói khát do bị bao vây (II Vua. 24:10-11). Mặc dù tình trạng hỗn loạn của họ là hậu quả của nhiều năm không vâng lời Chúa, nhưng tác giả Ca Thương đã kêu cầu Chúa thay cho dân mình (Ca. 2:11-12).

Dù tác giả Thi Thiên 107 cũng mô tả khoảng thời gian tuyệt vọng trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên (lúc họ lưu lạc nơi hoang mạc, c.4, 5), nhưng trọng tâm chuyển sang một bước hành động được thực hiện trong lúc khó khăn: “Trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va” (c.6). Và kết quả thật tuyệt vời: “Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.”

Trong lúc tuyệt vọng phải làm gì? Đừng im lặng mà hãy kêu cầu Chúa. Ngài lắng nghe và chờ đợi để phục hồi niềm hy vọng của bạn. Mặc dù không phải lúc nào Ngài cũng đưa chúng ta ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, nhưng Ngài hứa sẽ luôn ở cùng chúng ta.